Jurmala, Durbes gatve 2b, LV-2012, Latvijoje

Svetainės naudojimo sąlygos

Naudojimo sąlygos

Gerbiami klientai ir svetainės lankytojai,

Šiame skyriuje aprašomos svetainės ir internetinės parduotuvės www.dogslikefish.com naudojimo sąlygos. Prašome prieš naudojantis svetaine, atidžiai perskaityti šias sąlygas. Jei nesutinkate su vienu ar keliais šių sąlygų punktais, nenaudokite šios svetainės.

SIA NOVA TRADER (toliau - Kompanija) pasilieka teisę bet kuriuo metu be ypatingo įspėjimo vartotojams atlikti šių sąlygų pakeitimus ir papildymus.

Informacija

Visa informacija šioje svetainėje yra kompanijos SIA NOVA TRADER nuosavybė. Informaciją rinkti, ją žiūrėti, kopijuoti, skelbti ir naudoti leidžiama tik asmeniniam nekomerciniam naudojimui, su sąlyga, jei yra naudojama aktyvi nuoroda į svetainę http://dogslikefish.com.

Logotipų, tekstų ir vaizdų autorių teisės priklauso jų savininkams.

Nepaisant to, kad kompanija SIA NOVA TRADER naudojasi visomis įmanomomis jėgomis, kad paskelbtų teisingą ir naujausią informaciją, mes negalime visiškai garantuoti svetainėje paskelbtos medžiagos ir duomenų patikimumo ir tikslumo. Svetainės medžiaga ir duomenys, įskaitant visą informaciją, gali turėti netikslumų ir klaidų,

Kompanija pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo redaguoti ir atnaujinti svetainėje paskelbtą medžiagą ir informaciją.

Kompanija deda visas pastangas, kad ši svetainė būtų prieinama 24 valandas per parą, tačiau ji nėra atsakinga dėl jokių priežasčių, dėl kurių gali būti ribojama prieiga prie svetainės.

 

Asmeninė informacija

Registruodamiesi svetainėje, pateikdami užsakymą per užsakymo formą svetainėje arba pateikdami užsakymą telefonu, taip pat bet kokiu būdu pateikdami Kompanijai bet kokią kitą asmeninę informaciją, jūs patvirtinate Kompanijos teisę ja naudotis.

Asmeninė informacija naudojama tik mūsų paslaugų kokybei gerinti ir klientams informuoti. Kompanija jokiomis aplinkybėmis neperduoda ir neparduoda jūsų asmeninės informacijos trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kuriuos aiškiai numato Latvijos Respublikos įstatymai. Daugiau informacijos rasite skyriuje KOMPANIJOS SIA NOVA TRADER KONFIDENCIALUMO POLITIKA.

 

Svetainės ir internetinės parduotuvės vartotojui

Svetainės administracija pasilieka teisę be išankstinio perspėjimo ištrinti visus komentarus, pranešimus ir asmens duomenis.

Kompanija neprisiima jokios atsakomybės už bet kokią svetainės vartotojų paskelbtą informaciją.

Kreipdamiesi į mus, palikdami pranešimus, įkeldami bet kokią informaciją ar duomenis, jūs esate atsakingi, kad pranešimas, informacija ar duomenys nėra neteisėti, kenksmingi ir jokiu kitu būdu nepažeidžia Latvijos Respublikos įstatymų.

Draudžiama pateikti ar persiųsti iš šios svetainės ar į šią svetainę bet kokią medžiagą, kuri:

- gali būti žalinga, pornografinio ar vulgaraus pobūdžio, pažeidžianti konfidencialumą

- gali sukurti ar palengvinti veiksmus, kurie būtų laikomi nusikalstamais, pažeidžiančiais ar prieštaraujančiais trečiosios šalies įstatymams ar teisėms

- yra techniškai pavojinga, įskaitant, bet neapsiribojant, kompiuterinius virusus, Trojos virusus, pavojingus komponentus, užkrėstas programas ar duomenis

 

Atsakomybės atsisakymas

Nepaisant to, kad mes teikiame didelę reikšmę apsaugai nuo virusų, Kompanija neprisiima jokios atsakomybės už bet kokią žalą ar virusus, kurie gali patekti į jūsų kompiuterį ar į kitą įrangą naudojantis šia svetaine ar atsisiunčiant bet kokią medžiaga, tekstą, duomenis, vaizdo ar garso įrašus.

Kompanija nekontroliuoja, nepalaiko ir netikrina jokių svetainių, kurios nukreipia į šią svetainę ir į kurias nukreipia ši svetainė. Kompanija neatsako už svetainių, į kurias nukreipiama ši svetainė, turinį.

Kompanija SIA NOVA TRADER, jos pareigūnai, akcininkai, steigėjai, darbuotojai neprisiima jokios atsakomybės už bet kokius nuostolius ir žalą, padarytą jums ar trečiajai šaliai (įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokį pelno, duomenų, sutarčių, pinigų praradimą), susijusius su šios svetainės naudojimu.

Nepaisant to, kad kompanija SIA NOVA TRADER reguliariai tikrina vartotojų pranešimus šioje svetainėje, kompanija neprisiima jokios atsakomybės už tokių pranešimų turinį, bet kokias klaidas, neteisingą informaciją, pornografinę informaciją ir kitą informaciją, kurią paskelbė svetainės vartotojai.


Jurisdikcija

Šiuos teisinius pranešimus kontroliuoja dabartiniai Latvijos Respublikos įstatymai. Visus galimus ginčus šalys išsprendžia derybų metu arba atitinkamame Latvijos Respublikos teisme.

Ваш устаревший браузер! Вы можете скачать Chrome или Firefox