Durbes 2b, Jurmala, LV-2012, Läti

Veebisaidi kasutustingimused

Kasutustingimused

Lugupeetud kliendid ja veebisaidi külastajad!

Selles punktis kirjeldatakse veebisaidi ja veebipoe www.dogslikefish.com kasutustingimusi. Palun lugege enne veebisaidi kasutamist need tingimused tähelepanelikult läbi. Kui Te ei nõustu kõnealuste tingimuste ühe või mitme punktiga, siis ärge seda veebisaiti kasutage.

Ettevõte SIA NOVA TRADER (edaspidi: ettevõte) jätab endale õiguse igal ajal siinsetesse tingimustesse muudatusi ja täiendusi teha ilma kasutajaid sellest eraldi teavitamata. 

Teave

Kogu siinsel veebisaidil esitatud teave on ettevõtte SIA NOVA TRADER omand. Teabe kogumine, selle vaatamine, kopeerimine, avaldamine ja kasutamine on lubatud ainult isiklikul mitteärilisel eesmärgil ning tingimusel, et on lisatud aktiivne hüperlink veebisaidile http://dogslikefish.com

Logode, tekstide ja piltide autoriõigused kuuluvad nende omanikele.

Hoolimata sellest, et ettevõte SIA NOVA TRADER teeb kõik endast oleneva tõese ja asjakohase teabe esitamiseks, ei saa me täielikult garanteerida veebisaidil avaldatud materjalide ning andmete usaldusväärsust ja täpsust. Veebisaidil esitatud materjalides ja andmetes, sealhulgas igasuguses teabes, võib esineda ebatäpsust ja vigu.

Ettevõte jätab endale õiguse veebisaidil esitatud materjale ja teavet ilma ette teatamata korrigeerida ning uuendada.

Ettevõte teeb kõik endast oleneva, et siinne veebisait oleks ööpäev läbi kättesaadav, kuid ei vastuta selle eest, kui ligipääs veebisaidile on mingil põhjusel piiratud. 

 

Isikuandmed

Veebisaidil registreerudes, esitades tellimuse veebisaidil oleva tellimusvormi abil või telefoni teel, samuti esitades ettevõttele mis tahes viisil igasuguseid muid andmeid oma isiku kohta, kinnitate ettevõtte õigust nende kasutamiseks.

Isikuandmete kasutamine toimub ainult meie pakutavate teenuste parandamiseks ja klientide teavitamiseks. Ettevõte ei edasta ega müü Teie isikuandmeid mitte mingil juhul kolmandatele pooltele, välja arvatud juhul, kui seda näeb ette Läti Vabariigi seadusandlus. Täpsem teave leidub punktis ETTEVÕTTE SIA NOVA TRADER KONFIDENTSIAALSUSPOLIITIKA.

 

Veebisaidija veebipoe kasutajale

Veebisaidi haldur jätab endale õiguse kustutada kõik kommentaarid, teated ja isikuandmed ilma ette hoiatamata.

Ettevõte ei vastuta mingil moel veebisaidi kasutajate postitatud teabe eest.

Meie poole pöördumisel, teadaande postitamisel, mis tahes teabe või andmete üleslaadimisel vastutate selle eest, et teadaanne, teave või andmed poleks seadusevastased, kahjustavad ega rikuks muul moel Läti Vabariigi seadusandlust. 

Sellelt veebisaidilt või sellele veebisaidile on keelatud paigutada või saata igasuguseid materjale, mis:

- võivad kahju tuua, olla pornograafilise või vulgaarse iseloomuga, rikkuda konfidentsiaalsusnõuet;

- võivad luua tegevusi või aidata kaasa tegevustele, mida peetakse kriminaalseks, mis rikuvad või on vastuolus seadusandlusega või kolmanda poole õigustega;

- on tehniliselt ohtlikud, sealhulgas, arvutiviirused, troojaviirused, ohtlikud komponendid, nakatatud programmid või andmed.

 

Vastutusest lahtiütlus

Vaatamata sellele, et me pöörame suurt tähelepanu viirusetõrjele, ei vastuta ettevõte mingil moel mis tahes kahjustuste või viiruste eest, mis võivad Teie arvutisse või muudesse seadmetesse selle veebisaidi kasutamisel või sellelt mingi materjali, teksti, andmete, video- või audiofaili allalaadimisel sattuda.

Ettevõte ei kontrolli, toeta ega vaata läbi veebisaite, millelt siinsele veebisaidile lingitakse või millele siinsel veebisaidil lingid on.

Ettevõte SIA NOVA TRADER , selle töötajad, osanikud, asutajad, koostööpartnerid välistavad igasuguse vastutuse selle veebisaidi kasutamisega seotud kahjude ja kahjustuste eest, mille põhjustajateks olete Teie või kolmandad isikud (sealhulgas kasumi vähenemine, andmete, lepingute, raha kaotamine).

Vaatamata sellele, et ettevõte SIA NOVA TRADER kontrollib regulaarselt kasutajate siinsele veebisaidile postitatud teateid, ei vastuta ettevõte mingil moel selliste teadete sisu, vigade, ebaõige teabe, pornograafilise sisuga teabe või sellele veebisaidile paigutatud mis tahes muu teabe eest. 

 

Kohtualluvus

Siinset teavet reguleeritakse Läti Vabariigi seadusandlusega. Osapooled lahendavad kõik võimalikud vaidlused läbirääkimiste abil või vastavas Läti Vabariigi kohtus.

Ваш устаревший браузер! Вы можете скачать Chrome или Firefox